Facebook Telefon 02/638 15 0 14 Mail office@saprem.sk

Ochrana osobních údajů

Dokument z 21.6.2012

Ochrana Vašeho soukromí je jednou z hlavních priorit na této webové stránce (dále jen “web” nebo “sunway.sk”). V tomto dokumentu se dozvíte, jak jsou Vaše osobní údaje chráněné a zpracovávané.

V případě přihlášení se do e-mailového zpravodaje, budou údaje zpracovávané v souladu se zákonem č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů. E-mail ani jiné údaje nejsou sdílené s třetími stranami. Databáze e-mailů je uložená u společnosti Rocket Science Group, LLC dba MailChimp.

Blog přísně dodržuje tyto základní podmínky ochrany osobních údajů:

Sunway.sk sbírá, uchová a zpracuje osobní údaje uživatelů dle zákona 428/2002, 90/2005 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Zavazujeme se používat osobní údaje uživatelů jen na poskytování personalizovaných služeb a také, že je nepředáme třetí straně na jiné účely jako součást poskytovaných služeb na webu.

Všeobecné informace o uživatelích budou vzájemně sdílené jen na základě žádosti od uživatelů.

Informace o uživatelích mohou být sdílené s třetí stranou za účelem zabezpečení chodu web stránky a jejích služeb.
Registrační údaje

Při registraci na webu je nevyhnutné uvést pravdivé údaje, aby Vám v případě výhry tato mohla být doručena. Ostatní údaje mohou být vyplněné doborovolně.

Kontaktní email se může použít následovně:

doručovávní příspěvků
nabídky od sunway.sk a partnerů
a podobné

Sběr údajů

sunway.sk zaznamenává nasledující údaje o uživatelých navštěvujících tento web:
internetovou adresu
použitý prohlížeč
operační systém
odkud přišli, případně co zadali do vyhledávače
použitý jazyk
IP adresu
akce vykonané na stránkách blogu
datum

Web může také umístit “cookies” na počítač návštěvníka. Cookies slouží i na zvýšení bezpečnosti stránky. Tyto údaje se využívají výhradně na statistické měření, na zlepšení poskytované služby a nejsou veřejně přístupné.

Věřejná komunikace na webu

Komunikace na blogu je možná různými způsoby. V případě komentářů pod článkem se jedná o veřejné vyjádření, které může vidět každý návštěvník.

Komunikace z webu

Sunway.sk může komunikovat se svými užívateli prostřednictvím emailů nebo zpráv na webu. Tato komunikace zahrnuje zprávy o změnách ve Vašich údajích a novinkách na webu.

Jestliže si uživatel nepřeje zasílat informační zprávy, může se odhlásit kliknutím na link v doručeném e-mailu.

Změny v ochraně osobních údajů

Sunway.sk si vyhrazuje právo změny v podmínkách o ochraně osobních údajů, jestliže vznikne potřeba úpravy tohoto dokumentu. O případných změnách bude informovat všechny aktivní uživatele.

V čase čtení tohoto dokumentu nemusí být všechny zde zmíněné rozšířené funkce stránky k dispozici.

Stránka je vedena na společnost s ručením omezeným zapsanou v Obchodním rejstříku SR, oddíl: Sro, vložka číslo: 37217/B

SAPREM s.r.o.
Šustekova 49
Bratislava 851 04
IČO: 35 950 552